Open access i Emerald-tidskrifter utan kostnad

Open access i Emerald-tidskrifter utan kostnad

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Åbo Akademi kan nu utan APC-avgift publicera artiklar öppet i många Emerald-tidskrifter.

Villkor för kostnadsfri publicering:

  • Den ansvariga författaren hör till Åbo Akademisom omfattas av FinELibs avtal med Emerald
  • Artikeln publiceras i en tidskrift som ingår i Emeralds Premier-paket eller i deras helt öppna International Journal of Climate Change Strategies and Management
  • Artikeln är godkänd för publicering 1.1.2018–31.12.2020
  • Den ansvariga författaren använder abo.fi-adress när artikeln skickas in samt anger att artikeln får publiceras öppet utan APC-avgift

Obs! Erbjudandet gäller ett begränsat antal artiklar årligen.

För mer information se:
FinELibs instruktioner på finska och engelska
Bibliotekets LibGuide för forskare

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi