Skriv här det du söker efter!

Publicera din artikel open access gratis i Springer Natures tidskrifter

Publicera din artikel open access gratis i Springer Natures tidskrifter

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Åbo Akademi kan nu publicera artiklar open access helt gratis i Springer Natures hybridtidskrifter. Erbjudandet gäller 1.10.2018-31.12.2020.

Villkor för gratis OA-publicering utan APC-avgift:

  • Den ansvariga författaren hör till Åbo Akademi som omfattas av FinELibs avtal med Springer Nature.
  • Artikeln publiceras i någon av dessa tidskrifter.  
  • Ansvariga författare som fått artiklar godkända ska antingen (beroende av tidskrift) ange ÅA-tillhörighet i Springers My Publication-system eller bekräfta ÅA-tillhörighet genom att använda sin abo.fi e-postadress vid all korrespondens med förlaget.

Hur publicera OA i Springer Natures tidskrifter, steg-för-steg information på engelska, steg-för-steg information på finska.
Se även bibliotekets Libguide för forskare.

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi