Skriv här det du söker efter!

Publicera open access gratis i ACS’ tidskrifter

Publicera open access gratis i ACS’ tidskrifter

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Åbo Akademi kan nu publicera artiklar open access helt gratis i alla ACS’ (American Chemical Society) tidskrifter. Erbjudandet gäller 1.1.2018-31.12.2020, men är årligen begränsat till ett visst antal artiklar.

Villkor för gratis OA-publicering utan APC-avgift

Den ansvariga författaren hör till Åbo Akademi som omfattas av FinELibs avtal med ACS.

Artikeln publiceras i ACS’ prenumerationstidskrifter eller i ACS’ OA-tidskrifter (ACS Central Science, ACS Omega).

Den ansvarige författaren skickar in manuskriptet via ACS’ Paragon Plus system och kontrollerar att hens profil anger Åbo Akademi-tillhörighet med abo.fi e-postadress. Om författaren angett en annan e-postadress tidigare i systemet bör den bytas till en abo.fi e-postadress.

MERA INFORMATION.

Se även bibliotekets Libguide för forskare.

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi