Skriv här det du söker efter!

Bibliotekets organisation

Bibliotekets organisation

Direktionen för den fristående enheten Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet

Medlemmar
Förvaltningsdirektör Ulla Achrén, ordförande
Projektforskare Kristina Eriksson-Backa
Professor Christopher Schmidt
Akademilektor Torbjörn Björkman
Studentkårens representant Malin Fredriksson
Bibliotekarie Ann-Charlotte Thomasfolk
Ledande informationsspecialist Stefan Ek

Föredragande
Överbibliotekarie Pia Södergård
Intendent Kasper Westerlund

Sekreterare
Informationsspecialist Pia Backman

Läs om direktionen i Instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet.

Uppdaterad 6.9.2019