Skriv här det du söker efter!

Bibliotekets organisation

Bibliotekets organisation

Styrgruppen för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet

Medlemmar

Ulla Achrén, förvaltningsdirektör, ordförande
Pia Södergård, överbibliotekarie
Kasper Westerlund, intendent, Sjöhistoriska institutet
Inger Jakobsson-Wärn, intendent, Sibeliusmuseum

Eva Costiander-Huldén, föredragande
Anders Ekberg
, sekreterare, föredragande i ekonomiärenden

Läs om styrgruppen i Instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet.

Ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek

Medlemmar

Pia Södergård, ordförande
Eva Costiander-Huldén,
vice ordförande
Stefan Ek
Christel Lindfors
Christopher Schmidt,
professor
Christina Ståhlberg
Malin Fredriksson, studerande

Maria Lassén-Seger, vice direktör, föredragande
Anders Ekberg,
föredragande i ekonomiärenden

Pia Backman, sekreterare

Bibliotekets ledningsgrupps uppgift är att:

 1. besluta om riktlinjer för bibliotekets verksamhet
 2. utse vice direktör för biblioteket
 3. ta initiativ och göra framställningar för att utveckla biblioteket
 4. göra framställning rörande bibliotekets ekonomi
 5. yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal vid biblioteket för längre än ett år, samt
 6. handha övriga ärenden av betydande vikt för biblioteket

Ledningsgruppen för Sibeliusmuseum

Medlemmar

Johannes Brusila, professor (musikvetenskap)
Ulrika Grägg, intendent (Stiftelsen för Åbo Akademi)
Helena Heikniemi-Pääkkönen, förvaltningsplanerare (Åbo museicentral)
Mikko Heiniö, professor, tonsättare
Veli-Matti Pussinen, direktör (Åbo landsarkiv)
Pekka Santtila, dekanus, professor (tillämpad psykologi)
Johan Werkelin, akademilektor (processkemi)

Inger Jakobsson-Wärn, intendent, föreståndare (Sibeliusmuseum), föredragande
Sanna Linjama-Mannermaa, amanuens (Sibeliusmuseum), sekreterare

Museets ledningsgrupps uppgifter är att:

 1. besluta om riktlinjer för museets verksamhet
 2. ta initiativ och göra framställningar för att utveckla museet
 3. göra framställning rörande museets ekonomi, strategi, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till styrgruppen
 4. yttra sig till styrgruppen om anställande av intendent och göra framställning till överbibliotekarien om annan anställning av personal vid museet för längre än ett år, samt
 5. handha övriga ärenden av betydande vikt för museet

Ledningsgruppen för Sjöhistoriska institutet

Medlemmar

Niklas Huldén, arkivamanuens
Christian Ramberg, VD, viceordförande
Jessica Signell, bibliotekarie
Pär-Henrik Sjöström, chefredaktör
Tapani Tuovinen, specialplanerare, docent
Nils-Erik Villstrand, professor, ordförande
Peter Wetterstein, professor emeritus
Kasper Westerlund, intendent, föreståndare, föredragande och sekreterare

Uppdaterad 18.1.2019