Skriv här det du söker efter!

OA-publicering i RSC-tidskrifter

OA-publicering i RSC-tidskrifter

Ansvariga artikelförfattare (corresponding authors) vid Åbo Akademi kan publicera artiklar öppet i många Royal Society of Chemistry-tidskrifter utan extra avgift.

För mer information se:

FinELibs instruktioner på finska och engelska
Bibliotekets open access-guide.

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi