Skriv här det du söker efter!

Nytt bibliotekssystem – vad ändras?

Nytt bibliotekssystem – vad ändras?

Biblioteket har bytt it-system under årsskiftet till Ex Libris Alma. Sökgränssnittet är fortfarande Alma abo.finna.fi, men systembytet medför några förändringar för användarna.

Inloggning

  • ÅA och Novia användare loggar in med haka-inloggning. Anslut därefter ditt bibliotekskort genom att skriva in din e-postadress. Observera att adressen måste vara i samma form som är registrerad i kunduppgifterna. Kontakta kundtjänsten om det uppstår problem.
  • Övriga låntagare loggar in med sin e-postadress och får en länk till e-posten som går till Alma. E-postadressen måste vara densamma som är registrerad i kunduppgifterna. Inloggning med e-postadressen måste göras varje gång.

PIN-kod

  • Du måste byta din PIN-kod i Alma till en kod med fyra siffror. PIN-koden behövs i låneautomaterna.
  • Du kan byta PIN-koden under ”Min profil” i Alma

Beställningar och reserveringar

  • För tillfället fungerar inte beställningar och reserveringar i alla situationer, kontakta vid behov kundtjänsten för hjälp.
  • Reserveringar gjorda före 19.12 måste göras igen.

E-resurser

  • Alla e-resurser är inte tillgängliga via Alma ännu.

Låneregler

Vi ber om överseende med de eventuella problemsituationer som systembytet medför.