Skriv här det du söker efter!

Nya låneregler

Nya låneregler

Reglerna för lånetider och förseningsavgifter ändras 1.1.2020 till en gemensam policy för samtliga högskolebibliotek i Åbo.

Lånetiderna ändras

 

KURSBÖCKER ÖVRIGT MATERIAL
14 dagars lån
(max. 6 månader)
28 dagars lån
(max. 12 månader)
(max. 36 månader för ÅA:s och Novias personal)
(max. 3 månader för material som enbart beviljas som läsesalslån)
  • Lånen förnyas automatiskt och kan lånas upp till 6 månader respektive 12 / 36 månader om inga reserveringar finns.
  • När den maximala lånetiden är nådd kan lånet inte förnyas utan bör då returneras eller tas till biblioteket för att lånas om senast på förfallodagen.

Nya förseningsavgifter

Biblioteket övergår till dagsavgifter för försenade lån.

KURSBÖCKER ÖVRIGT MATERIAL
1 € / lån / dag
(max. 10 € / lån)
0,30 € / lån / dag
(max. 6 € / lån)
  • Ett låneförbud träder ikraft när de sammanlagda avgifterna är 10 €.
  • Förseningsavgifter för övrigt material uppbärs inte för ÅA:s och Novias personal.

Hur påverkas dina nuvarande lån?

  • Alla lån som sedan tidigare redan varit utlånade i 6 månader (kursböcker) eller 12 / 36 månader (övrigt material) kan inte förnyas efter 1.1.2020.
  • Inga lån kommer att förfalla i januari förrän 16.1.2020.
  • Undvik förseningsavgifter för lån som inte kan förnyas genom att returnera lånet eller låna om det på biblioteket.
  • Bibliotekets it-system byts ut vid årsskiftet, läs även hur detta påverkar dig.