Skriv här det du söker efter!

Ny testperiod (ÅA)

Ny testperiod (ÅA)

Social Science Premium Collection

Ett stort paket från Proquest med både tidskrifter och böcker är tillgängligt t.o.m. 15 oktober 2019. Tidskrifterna är inte sökbara i Alma utan du hittar dem på https://login.ezproxy.vasa.abo.fi/login?url=https://search.proquest.com/socialsciencepremium?accountid=8166

Information om Social Science Premium Collection i Proquests Libguides

This collection provides access to databases covering international literature in social sciences, including politics, public policy, sociology, social work, anthropology, criminology, linguistics, library science, and education. Featured databases include IBSS, Sociological Abstracts and Worldwide Political Science Abstracts. Together, they provide abstracts, indexing and full-text coverage of journal articles, books, book chapters, dissertations, working papers, and more.

The products and collections listed below make up the Social Science Premium Collection.

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
Social Science Database

SOCIOLOGY Collection

Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)
Sociological Abstracts
Sociology Database

POLITICS Collection

PAIS Index
PolicyFile
Political Science Database
Worldwide Political Science Abstracts

CRIMINOLOGY Collection

Criminal Justice Database
National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE Collection

Library and Information Science Abstracts (LISA)
Library Science Database

EDUCATION Collection

ERIC
Education Database

LINGUISTICS Collection

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
Linguistics Database