Skriv här det du söker efter!

Ny resurs: MustRead (ÅA)

Ny resurs: MustRead (ÅA)

MustRead, en populärvetenskaplig tidskrift på finska som innehåller djuplodande artiklar om aktuella samhällsfenomen, är bibliotekets nyaste resurs. Artiklarna skrivs av journalister och forskare.

Tillgång till MustRead fås inte som vanligt per automatik inom Åbo Akademis nätverk utan du måste skapa ett personligt konto hos MustRead. Använd din @abo.fi-epostadress när du skapar ditt konto. MustRead kan även användas med en Android-app.

Registrera ditt konto på adressen https://www.mustread.fi/rekisteroidy/

Installera Android-app