Skriv här det du söker efter!

Ny resurs: 30 000 e-böcker i ScienceDirect (ÅA)

ScienceDirect e-böcker

Ett stort antal e-böcker från ScienceDirect är det senaste nyförvärvet! I samlingen ingår böcker från många olika vetenskapsområden; både äldre och nya titlar. Två tredjedelar eller knappa 20 000 är från 2000-talet. Du kan se en förteckning över böckerna i ScienceDirects eget gränssnitt. Böckerna är sökbara i Alma.

Gå till resursen.