Skriv här det du söker efter!

Framtagning från bibliotekets fjärrmagasin

Framtagning från bibliotekets fjärrmagasin

Bibliotekens fjärrmagasin kommer att sammanslås och flytta under våren med början i slutet av januari. Från och med 28.1 är material med signum Fjärrmagasin Kankas otillgängligt ca två månader. Biblioteket informerar närmare på webbplatsen medan arbetet framskrider.