Skriv här det du söker efter!

Finelibs förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

Finelibs förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

Uppdatering 5.4

Tillgången till Wileys e-reurser har förlängts tills årets slut.

Uppdatering 27.2

Tillgången till Wileys e-reurser har förlängts till 4.3 medan förhandlingarna fortsätter.

Uppdatering 12.2

Fortsatt tillgängliga Taylor & Francis-tidskrifter
Årgångarna kan vara fler än vad som uppges pga. kvardröjande oklarheter gällande våra tidigare enskilda prenumerationer.

Uppdatering 28.1

FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingar. Detta innebär att åtkomsten till Taylor & Francis tidskriftssamlingar upphör 1 februari 2019.

FinELib hade som mål att tillförsäkra forskarna åtkomst till tidskrifter som ges ut av Taylor & Francis samt möjlighet att publicera sina artiklar med öppen tillgång. Förlaget och konsortiet har väldigt olika uppfattning om skäliga kostnader.

”Det är en beklaglig situation. Vi är beredda att fortsätta förhandlingarna om förlaget lägger fram mer skäliga krav”, säger Arja Tuuliniemi, som svarar för tjänsterna i FinELib-konsortiet. ”De finländska universiteten och forskningsinstituten har ett starkt engagemang för att främja öppen tillgång. Det får ändå inte innebära att det blir dyrare att ge ut vetenskapliga publikationer.”

”För forskningen är det väldigt viktigt att publicering med öppen tillgång avancerar. Forskningsorganisationerna ska ändå inte vara penningautomater för de stora förlagen, och vi kan inte ge efter för de ständiga kraven på mer pengar. Situationen är med andra ord svår, men oundviklig”, säger Mikko Tolonen, biträdande professor i digital humaniora vid Helsingfors universitet och medlem av FinELibs strategigrupp för förhandlingarna om tidskriftspaket.

Biblioteken och informationstjänsterna vid konsortiets medlemsorganisationer kommer att hjälpa forskare, lärare och studenter att hitta alternativa kanaler för att komma åt artiklar. Olika metoder för att hitta artiklar finns också på FinELibs webbsida om Alternative Access.

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek med uppgift att trygga och förbättra tillgången på digitalt material.

Kontakt och frågor:

Stefan Ek
Ledande informationsspecialist

stefan.ek@abo.fi
+358 469219871

Mera information:

Learn more about the ongoing negotiations

Läs om alternativ access (ny länk 18.1.2019)

FinELib organisations currently subscribing to Taylor & Francis and Wiley journal packages (pdf)

Finnish university rectors council UNIFI’s statement about the negotiations

Statement on Plan S

Pressmeddelande från Berlin Open Access Conference

China backs bold plan to tear down journal paywalls (Nature, 05.12.2018)

University of California’s negotiations

Sweden’s negotiations