Skriv här det du söker efter!

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor&Francis och Wiley – en utmanande situation

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor&Francis och Wiley – en utmanande situation

FinELib-konsortiet förhandlar som bäst om nya avtal med två stora förlag, Taylor&Francis och Wiley. De nuvarande avtalen är i kraft t.o.m. 31.12.2018. Uppdatering 3.1.2019: Tillgången till resurserna är intakt (t.o.m. 31.1.2019) medan förhandlingarna fortsätter.

Förhandlingarnas mål är att ge FinELib-konsortiets medlemmar tillgång till vetenskapliga tidskrifter samt att medlemsorganisationernas forskare ska kunna publicera sina forskningsresultat open access utan att de totala kostnaderna för konsortiet ökar. Båda förlagen vill å sin sida öka avgifterna anmärkningsvärt och beroende på hur förhandlingarna utfaller, kan följande scenarier förverkligas:

  • Om FinELib lyckas kan författare associerade med konsortiemedlemmarnas organisationer publicera open access i tidskrifter utgivna av Taylor&Francis och Wiley inom kort.
  • Om FinELib inte når en överenskommelse med förlagen före slutet av december, kommer konsortiemedlemmarnas organisationer inte att ha tillgång till nya artiklar i tidskrifter utgivna av de två förlagen. Även en del av de redan publicerade artiklarna blir otillgängliga.

Vad handlar förhandlingarna om?

FinELib vill uppnå övergångsavtal som beaktar övergången från licensavgifter till författaravgifter för open access. För tillfället betalar FinELib-konsortiet flera miljoner euro för att få tillgång till Taylor&Francis och Wileys tidskrifter. Förlagen kräver ytterligare en avsevärd summa pengar för att inkludera open access utgivningen i avtalen, vilket enligt FinELib-konsortiet varken är rättvist eller hållbart.

“Övergången till open access måste ske snabbt och uppnås via kostnadsneutrala avtal. De finska universitetens rektorer kan inte rekommendera att avtalen förnyas ifall de inte uppfyller de här målen. Vi förväntar oss förståelse från förlagen på den här punkten”, säger Seppo Parikka, prorektor vid Tammerfors universitet och ordförande i FinELib’s strategigrupp för avtalsförhandlingarna.

En global övergång till open access

Att inkludera publicering i hybridtidskrifter i konsortieavtalen är FinELibs mål endast för en övergångsperiod. Slutmålet är ett utgivningssystem där både tidskrifter belagda med prenumerationsavgifter och hybridtidskrifter omvandlats till fritt tillgängliga tidskrifter. Open access ger forskningen mera synlighet och hela samhället, både i Finland och globalt, gagnas av att kunskapen är fritt tillgänglig. Det här målet delas globalt av allt fler länder, finansiärer och universitets, vilket nyligen har konkretiserats bl.a. i Plan S, på Open Access konferensen i Berlin och via Kinas stöd för Plan S samt via avtalsförhandlingar som University of California och Sverige fört med förlagen.

Vad är följande steg?

FinELibs nuvarande avtal med Taylor&Francis och Wiley är i kraft t.o.m. 31.12.2018. I och med att datumet närmar sig, bör FinELib-konsortiets medlemsorganisationer, oberoende hur förhandlingarna utfaller, förbereda sig för att erbjuda alternativ tillgång till artiklarna utan avbrott eller fördröjningar.

Kontakt och frågor:

Pia Södergård
Överbibliotekarie

pia.sodergard@abo.fi
+358 504096651

Mera information:

Learn more about the ongoing negotiations

Läs om alternativ access (ny länk 18.1.2019)

FinELib organisations currently subscribing to Taylor & Francis and Wiley journal packages (pdf)

Finnish university rectors council UNIFI’s statement about the negotiations

Statement on Plan S

Pressmeddelande från Berlin Open Access Conference

China backs bold plan to tear down journal paywalls (Nature, 05.12.2018)

University of California’s negotiations

Sweden’s negotiations