Skriv här det du söker efter!

Bokbasar på biblioteket v. 50

Bokbasar på biblioteket v. 50

Lagom till julen ordnar biblioteket bokbasar! Vi säljer dupletter och utmönstrade böcker förmånligt (ca 1-5 euro/bok). Kom och fynda faktaböcker, skönlitteratur m.m.!

Plats: Arkens bibliotek, Fabriksgatan 2, Åbo
Tid: 9–13.12, må–tors kl. 12–20, fre kl. 12–16.