Skriv här det du söker efter!

Bibliotekets service från 3.3.2021

Bibliotekets service från 3.3.2021

Uppdaterad 15.4.2021
ASA-biblioteket öppnar 19.4 för låntagare som hör till ÅA eller Novia.

Vad och hur öppet?

 • Servicepunkterna är öppna enbart för kortvariga besök: låna/hämta på förhand beställda lån eller för att printa, skanna och kopiera.
  • Servicepunkterna Arkens bibliotek och ASA-biblioteket är öppna endast för låntagare som hör till ÅA eller Novia. Egen hid-nyckel krävs.
  • Servicepunkten Boktornet är öppen för alla låntagare.
  • Servicepunkten Academillbiblioteket är öppen endast för låntagare som hör till ÅA. Egen hid-nyckel krävs.
   • Låntagare i Vasa som inte hör till ÅA ombedes kontakta servicepunkten Academillbiblioteket må–fre kl. 12–14 på numret 06-3247180.
 • Se Alma för gällande öppettider. Obs! ASA-biblioteket (t.o.m. 18.4) och Axelias bibliotek är stängda.
 • Max 6 personer (servicepunkterna i Åbo) / 10 personer (servicepunkten Academillbiblioteket i Vasa) får vistas samtidigt på biblioteket.
 • Ett begränsat antal studieplatser på Academillbiblioteket och Boktornet är tillgängliga. Plats måste bokas i förväg genom denna blankett.
 • Arkivsamlingarnas läsesal är öppen enbart enligt överenskommelse för ÅA:s studerande och personal. Kontakta arkivet per e-post (manus@abo.fi) för tidsbokning och framtagning av arkivhandlingar.

Vad och hur kan jag beställa/låna?

 • Material som finns på eller hör till servicepunkterna Arkens bibliotek, ASA-biblioteket och Axelias bibliotek är tillgängligt endast för låntagare som hör till ÅA eller Novia.
 • Material som finns på eller hör till servicepunkten Boktornet är tillgängligt för alla låntagare.
 • Material som finns på eller hör till Arkens bibliotek och Axelias bibliotek måste beställas på förhand i Alma. Gäller även tillgängligt material som finns på hyllan. Ett e-postmeddelande skickas när materialet kan avhämtas. (Material som hör till Axelias bibliotek förflyttas till Boktornet för avhämtning.)
 • Antalet samtidiga beställningar/reserveringar är undantagsvis begränsat (personal/forskare ÅA/Novia 25 st; studerande ÅA/Novia 15 st; övriga 10 st).