Skriv här det du söker efter!

Biblioteket är stängt på valborgsmässoafton (meröppet som vanligt)

Biblioteket är stängt på valborgsmässoafton (meröppet som vanligt)

Bibliotekets servicepunkter är stängda på valborgsmässoafton. Bryggan på Boktornet och servicepunkterna ASA-biblioteket och Arkens bibliotek är meröppna för ÅA- och Novia-anknutna med hid-nyckel som vanligt, även på valborgsmässoafton. ÅA-anknutna har också tillgång till Academillbiblioteket enligt de tider hid-nyckeln är aktiverad. Se närmare information i Alma.