Skriv här det du söker efter!

Avbrott i Alma

Avbrott i Alma

Vid årsskiftet byter biblioteket it-system och samtidigt ändras lånereglerna (lånetider och förseningsavgifter). Läs hur detta påverkar dig.

Biblioteket byter till nytt it-system vid årsskiftet vilket gör att en del tjänster är ur bruk under 18.12–6.1. Biblioteket är stängt 21.12–6.1.

  • Sista dagen du kan göra beställningar från slutna samlingar eller reservera utlånat material är 17.12.
  • Sista dagen du kan låna material är 19.12.
  • Under 19.12–6.1 kan du inte logga in i Alma och innan dess bör du ha tagit tillvara eventuella sparade sökningar och favoriter i ditt konto i Alma.
  • Alla lån har förlängts och inga lån förfaller under perioden 5.12.2019–16.1.2020.
  • Reserveringar som fortfarande är i kö när avbrottet inleds bevaras inte.
  • E-materialet förblir tillgängligt under avbrottet.
  • Länkar till Alma (t.ex. https://abo.finna.fi/Record/alma.760514) slutar fungera efter 6.1.

I samband med it-systembytet ändras lånereglerna (lånetiderna och förseningsavgifterna) så att de följer en gemensam policy för samtliga högskolebibliotek i Åbo. Vänligen observera att även det material som lånats före den 1.1.2020 innefattas av den nya policyn. Läs mera om de nya lånetiderna och förseningsavgifterna.