Skriv här det du söker efter!

Att studera som vuxen

Att studera som vuxen

Motiven till att börja studera är olika. Att utveckla yrkeskompetensen, förbättra karriärmöjligheterna eller en satsning på personlig utveckling kan vara orsaker till att inleda vuxenstudier. Du kanske vill komplettera eller slutföra dina studier eller stärka dina möjligheter vid omställningar på arbetsmarknaden.

Vuxenstudier planeras utgående från vuxnas behov och livssituation. Du kan delta i studier inom ramen för ditt arbete, som deltidsarbetande, på din fritid eller ansöka om studieledighet. Våra utbildningar erbjuds i flexibla former.

Studiesociala förmåner

För vuxenstudier finns det olika finansieringsformer och ekonomiskt stöd att tillgå. Utbildningen kan bestå av frivillig utbildning, läroavtalsliknande utbildning, personalutbildning på arbetsplatsen eller arbetskraftspolitisk utbildning. Arbetsmarknadssituationen inverkar på finansieringen av studierna och valet av utbildningsform för vuxenstuderande.

Beviljande av utbildningsstöd och storleken på stödet är beroende av flera olika faktorer, såsom den studerandes utbildnings- och arbetshistoria, samt val av utbildningsform.

Närmare information om vuxenstudier och olika stödformer:

Bibliotek

Som vuxenstuderande vid CLL har du tillgång till våra bibliotekstjänster. Du kan söka material och förnya lån via nättjänsterna. Utöver de tryckta samlingarna finns också elektroniska resurser tillgängliga. Om du har frågor eller behöver hjälp med informationssökning, kontakta biblioteket.

Åbo Akademis bibliotekstjänster.

Uppdaterad 5.10.2022