Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2019

Valda höjdpunkter vid Åbo Akademi under år 2019

Personal 2019

1 120 årsverken sammanlagt

Antalet årsverken ökade något från 1116 (2018) till 1120. Vasa Övningsskolas andel av årsverkena utgjorde 99.

127,8 internationella årsverken

Många anställda har en annan nationalitet än finländsk. De fyra största nationaliteterna utgörs av Sverige, Indien, Kina och Tyskland.

58,7 % undervisning och forskning

En klar majoritet av personalen är undervisande och forskande personal. 41,3 % är övrig personal.