Skriv här det du söker efter!

Anläggnings- och systemteknik – personal

Anläggnings- och systemteknik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Anders Brink, professor, ämnesansvarig

Frej Bjondahl, universitetslärare

 

Kurt Lundqvist, Chef för den tekniska serviceenheten, tjänstledig

Mikael Nyberg, vikarierande laboratorieingenjör

Per Backman, ekonomisekreterare

Annika Fougstedt, sekreterare


Åbo Akademi
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Anläggnings- och systemteknik
Biskopsgatan 8
20500 ÅBO

Tfn. 02-215 4460
E-mail: process.design@abo.fi

Uppdaterad 7.6.2019