Skriv här det du söker efter!

Anläggnings- och systemteknik – forskning och forskare

Anläggnings- och systemteknik – forskning och forskare

De centrala forskningsområdena vid anläggnings- och systemteknik är process- och produktionsoptimering samt miljö- och energiteknik.

Forskningen i området process- och produktionsoptimering är inriktad på att utveckla numeriska metoder och modeller för att lösa icke-linjära, diskreta optimeringsproblem. Tillämpningar inom process- och produktionsplanering i pappers-, pappersförädlings-, metall-, livsmedels- och läkemedelsindustrin har varit av speciellt intresse. Inom området verkar en tvärvetenskaplig forskargrupp – OSE-gruppen, som utsetts till spetsforskningsenhet vid Åbo Akademi för åren 2010-2014.

I miljövårdsteknik forskar man bl.a. i metoder för rökgasavsvavling genom sorbentinjektion direkt i rökgaskanalen och metoder för våt avsvavling.

Inom energitekniken fokuserar forskningen på förgasning av biomassa i superkritiskt vatten (SCWG) och torkningsteknik .

 

Forskningspersonal

 

Anders Brink, professor i processteknik

Tapio Westerlund, professor emeritus i anläggningsteknik

Frej Bjondahl, universitetslärare

Mikael Nyberg, laboratorieingenjör

 

Forskare och doktorander

Jan Kronqvist, TkD, processystemteknik

Andreas Lundell, FD, processystemteknik

Ida Rönnlund, doktorand, energiteknik

Anders Skjäl, FD, processystemteknik

 

Diplomarbetare

Mika Adler
Victor Juuti
Suvi Karppinen
Simon Lund

 

Docenter

Jarl Ahlbeck, docent i miljövårdsteknik

Carl-Gustav Berg, docent i anläggningsteknik med värme- och massövergångstillämpningar

Cataldo De Blasio, docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar

Iiro Harjunkoski, docent i processystemteknik

Markku Karlsson, docent i torkningsteknik

Nenad Milosavljevic, docent i torkning och återvinning i massa- och papersindustrin

Lars Nyström, docent i processteknik

Joakim Westerlund, docent i anläggningsteknik med produktionsekonomiska tillämpningar

 

 

Uppdaterad 8.10.2019