Skriv här det du söker efter!

Handelsrätt

Huvudämnet handelsrätt

Juridiken finns överallt. Regleringen, normerna och de juridiska frågorna inom näringslivet påverkar handeln mellan privatpersoner, företag och länder. Den internationella marknaden och den allt mer komplicerade regleringen kräver expertkunnande och innovativa lösningar också när det gäller rättsliga frågor. Handelsrätten omfattar rättsområden såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten, marknadsrätten, bolagsrätten och skatterätten. Med handelsrätt som huvudämne studerar du de regler och principer som påverkar dessa olika rättsområden och får speciellt inblick i internationella och EU-rättsliga perspektiv på ekonomi.

Som handelsrättsstuderande är din studiegång fri och du kan kombinera ditt huvudämne med ett eller flera valfria biämnen för att skapa den profil du önskar för arbetslivet. Ifall du har intresse, kan du kombinera dina juridiska studier med studier i redovisning och andra ekonomiska vetenskaper och avlägga revisorsexamen (först grundexamen och därefter en specialisering antingen på företag eller den offentliga förvaltningen och ekonomin). Handelsrätt är även ett populärt biämne som ger breda insikter i näringslivet och företagsverksamhet.

Karriärmöjligheter

Med en examen i handelsrätt kan du jobba i expert- och chefsroller såväl globalt som nationellt i olika bolag och handelsorganisationer. Dina arbetsmöjligheter är mångsidiga och kan leda till titlar som t.ex. börsmäklare, produktchef, logistikspecialist, sjötransportexpert, företagsrådgivare och enhetschef. Det finns alltid behov av juridiskt kunnande inom handeln!

Kontakta oss

Besöksadress

Domvillan
Gezeliusgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Handelsrätt
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

E-post

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Karta

Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo, Finland