Skriv här det du söker efter!

Digitala humaniora (biämne)

Digitala humaniora (biämne)

Digitala humaniora är ett tvärvetenskapligt studieprogram som vänder sig till alla studerande vid Åbo Akademi. Det avläggs som ett 25 sp biämne på grundstudienivå.

Programmets huvudsyfte är att ge kunskaper och färdigheter i gränslandet mellan de humanistiska ämnena och informationsteknologi – ett snabbt växande och alltmer samhällsrelevant område. Programmet är avsett att ge såväl en breddning i studenternas yrkeskompetens som en möjlighet till fördjupning kring informationsteknologins tillämpningar inom humaniora. Ett ytterligare mål är att förstärka samverkan mellan informationsteknologiska och humanistiska discipliner. Programmet är knutet till ett flertal pågående forskningsprojekt vid Åbo Akademi.

Programmet innehåller två obligatoriska kurser om 5 sp vardera: Programmering I samt Databaser, vilka båda erbjuds av ämnet datavetenskap. Resterande 15 sp tas i form av valbara kurser, som ges av de ämnen inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi som medverkar i programmet: engelska språket och litteraturen, filosofi, historia, konstvetenskap, musikvetenskap, visuella studier. Ämnet informationsvetenskap bidrar med kursen Informationssökning (5 sp), som studenterna rekommenderas att ha med som valbart moment. Studenter som redan tagit de obligatoriska momenten inom ramen för tidigare studier kan avlägga biämnet genom att ta samtliga 25 sp i form av valbara kurser.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi

fhpt-studieradgivare@abo.fi

Ort

Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Stad

Åbo