Skriv här det du söker efter!

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns följande valmöjligheter till biämne med relevans från förskola till årskurs 6.

Finska 25 sp
Gymnastik 25 sp
Hushållsvetenskap 25 sp
Hälsokunskap 25 sp
Integrerad naturvetenskap 25 sp
Matematik 25 sp
Miljöpedagogik 25 sp (kurserna ges om extern finansiering finns)
Modersmål och litteratur 25 sp
Slöjdvetenskap 25 sp
Specialpedagogik 25 sp
Utbildningsledarskap (rektorsbehörighet)

 

Övriga ämnen och ämneshelheter med inriktning på arbetet i förskola till årskurs 6

Bildkonstens didaktik
Biologi
Dramapedagogik
Engelska
Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik 25 sp ( I samarbete med CLL)
Fysik
Förskole- och nybörjarundervisning
Geografi
Historia (I samarbete med CLL)
Integrerad naturvetenskap
Kemi
Mediepedagogik
Musikens didaktik
Religion/livsåskådning
Samhällslära (I samarbete med Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi)

 

 

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa