Skriv här det du söker efter!

Engelska, lärarutbildning (biämne)

Engelska språket och litteraturen

Du kan välja biämnesstudier i engelska språket och litteraturen/engelska språkets didaktik på grundläggande nivå (25 sp).

I grundstudierna ingår språkfärdighet, insikter i språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap med fokus på Storbritannien och USA, inklusive språkpraktik i ett engelskspråkigt land. Som studerande lär du dig att koppla dagens engelskspråkiga samhällen och engelska språkets utveckling globalt till historiska skeenden samtidigt som du erhåller kunskap om språkinlärning och utvecklar din språkdidaktiska beredskap. Målet är att du ska kunna tillämpa dina språk- och ämneskunskaper i speciellt planeringen av litteraturbaserade språkinlärningsaktiviteter och för att problematisera och integrera kultur i språkundervisningen.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa