Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Åbo Akademi

Meddelanden från Åbo Akademi

Tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi.

Meddelanden från Åbo Akademi (MfÅA) är ett vetenskapsmagasin som ges ut av Åbo Akademi. Tidskriften utforskar aktuell forskning och vetenskap och dess möten med människan.

Tidskriften utkommer i tryckt upplaga med tre nummer per år och distribueras till universitetets studerande, anställda och alumner och representanter för högskolor, bildning, förvaltning, politik och näringsliv i Finland och i Norden. Du kan beställa tidningen utan kostnad genom att kontakta redaktionen på meddelanden@abo.fi.

Klicka här för att läsa de senaste artiklarna och här för att läsa artiklar fram till årgång 2017.

Uppdaterad 18.6.2024