Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Minoritetsforskning – Pamela Slotte

Den religiösa läskunnigheten behöver stärkas, eftersom diskriminering och ojämlikhet är vardag i samhällen som präglas av åskådningsmässig mångfald, säger Pamela Slotte, professor i religion och rätt inom profilen Minoritetsforskning vid Åbo Akademi. I sin forskning fokuserar hon bland annat på frågor som rör religionsfrihet, hur religiösa minoriteter påverkas av lagstiftning och på att motarbeta hatspråk och hatbrott relaterat till tro.

Läs mer

Minoritetsforskning – Lauri Rapeli och Marina Lindell

Finlandssvenskarna känner stark samhörighet med Norden och Europa, men i hemlandet känner många sig som andra rangens medborgare. Bland annat detta har man kunnat konstatera utgående från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern. Lauri Rapeli, forskningschef vid Institutet för samhällsforskning (Samforsk) och Marina Lindell, projektforskare vid samma institut, forskar om finlandssvenskarna som minoritetsgrupp. Forskningen bidrar till att öka kunskapen om det svenska i Finland, men även om minoriteter i ett större perspektiv.

Läs mer