Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Ny forskning i småbarnspedagogik visar att barn är aktiva i att förstå och uttrycka sig om coronaviruset

För att förstå och hantera den samhällskris och den nya vardag coronapandemin fört med sig behövs forskning och nya perspektiv. Forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Umeå universitet har studerat hur barn som vistades på daghem i början av pandemin uppfattade och berördes av coronautbrottet.