Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål: Internationell rörlighet

Under åren 2018–2019 har medelinsamlingsverksamheten fokuserat på att öka den internationella rörligheten bland annat genom att ge våra forskare och studenter möjligheten att åka utomlands.

Även under 2020 samlar vi in pengar till internationell rörlighet.

Hjälp våra studerande och forskare att åka på praktik utomlands, delta i konferenser och knyta kontakter internationellt.

 

 

Donationer möjliggjorde forskningsresor

Oscar Winberg, doktorand i allmän historia vid Åbo Akademi, forskar i förhållandet mellan politik och tv-underhållning i 1970-talets USA. Tack vare ett resestipendium som bekostats med donationsmedel har han kunnat göra flera forskningsrelaterade resor som har varit helt avgörande för hans doktorsavhandling.

– Eftersom jag forskar i amerikansk historia från Finland är mina tillgångar till expertis och nätverk rätt begränsade. Resebidraget har möjliggjort bland annat resor till Storbritannien där det finns mycket större expertis i dessa frågor. Resebidraget har också möjliggjort tillgång till arkiv och andra primärkällor i Förenta staterna.

Oscar Winberg med arkivmaterial på Norman Lears kontor i Beverly Hills.

Uppdaterad 26.3.2020