Skriv här det du söker efter!

Akademiforum: #ingenmobbning 13.2.2019

Akademiforum: Ingen mobbning

Onsdag 13.2.2019 i Academill, Strandgatan 2, Vasa

Mobbning är ett samhällsproblem. Allt fler unga människor lider av psykisk sjukdom som en följd av mobbning. En stor del av mobbningen sker i dag på sociala medier och blir allt svårare att förhindra och också att bevisa. Hur ska samhället agera för att ungdomar inte ska utsättas för mobbning? Eller ungdomar att inte bli mobbare? Är det ungdomarna, skolan eller föräldrarna som har ansvaret?

Vasabladet och Centret för livslångt lärande arrangerar i samarbete med elevkårer seminariet Ingen mobbning den 13 februari 2019 kl. 18-20. En panel med bred representation gör en djupdykning i samhällsproblemet. Seminariet är öppet för alla intresserade, i synnerhet ungdomar, föräldrar, lärare och lärarstuderande.

Anmälan på www.abo.fi/akademiforum/anmalan 

Har du mobbats eller själv varit mobbare?

Din berättelse kan hjälpa. Du kan anonymt berätta om hur du kränkts eller kränkt någon. En del av berättelserna kommer att läsas upp på seminariet Ingen mobbning.
Här finns undersökningen (öppnas 9.1.2019): vbl.fi/ingenmobbning

VBL och CLL-logon

 

Uppdaterad 30.1.2019