Akademiforum

Akademiforum

Med anledning av att Åbo Akademi fyller 100 år bjuder Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vasabladet på jubileumsföreläsningar inom ramen för Akademiforum 2018. Föreläsningarna är öppna för alla intresserade. Notera att förhandsanmälan krävs.

Skolans och utbildningens utmaningar i en ny världsordning

Bengt Kristensson Uggla.
Professor Bengt Kristensson Uggla

Föreläsningen väcker frågor om hur skolans uppgifter skall formuleras i det moderna kunskapssamhället, ett samhälle som kännetecknas av spänningar mellan globala utvecklingstrender och lokala livsvillkor. Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson-professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Efter föreläsningen följer ett estradsamtal med professor Michael Uljens, Åbo Akademi och universitetslärare Cecilia Björk, Åbo Akademi.

Var: Akademisalen i Academill, Strandgatan 2, Vasa
När: 22 februari 2018, kl. 18.30
Anmälan: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
Moderator: Professor Michael Uljens

*******************************************************************************************************

Svenskan som dialekt och riksspråk

Bild på Fredrik Lindström
Fredrik Lindström.

Populärhistorikern Fredrik Lindström pratar om relationen mellan finlandssvenska och sverigesvenska – hur och varför har språken förändrat sig bort från varandra? Hur ser relationen ut i dag? Är det sant att finlandssvenskan är mer lik forna tiders svenska? Varför liknar dagens österbottniska dialekter 1600-talets språk i Stockholm? Det här och mycket annat intressant behandlas i Lindströms specialskrivna föreläsning.

Var: Akademisalen i Academill, Strandgatan 2, Vasa
När: Söndagen den 11 mars, klockan 13
Moderator: Samhällsforskaren Kjell Herberts
Anmäl dig här: www.abo.fi/akademiforum/anmalanlindstrom

Uppdaterad 20.2.2018