Skriv här det du söker efter!

Akademiforum 11.4.2019: Vem vågar flytta till ett vårdhem?

Akademiforum: Vem vågar flytta till ett vårdhem?

Torsdag 11.4.2019 kl. 18 i Academill, Strandgatan 2, Vasa

Vad är grunden för en trygg äldrevård?

Vasabladet och Centret för livslångt lärande arrangerar ett Akademiforum där problemen inom äldrevården och patientsäkerheten diskuteras.

Inledningen hålls av arbetslivsprofessorn Auvo Rauhala som är ordförande i Finlands patientförening. I forumet deltar också Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, Thomas Öhman, ordförande för Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa, Alice Backström, socialdirektör i Korsholm. De ”äldres råd” representeras av Lorentz Uthardt och Ann-Charlotte Willför.

Som moderatorer fungerar Viveca Dahl, redaktör och ledarskribent, Vasabladet och Fredrica Nyqvist, akademilektor i socialpolitik, Åbo Akademi.

Anmälan på www.abo.fi/akademiforum/anmalan 

För utskrift

VBL och CLL-logon

 

Uppdaterad 8.4.2019