Akademiforum

Med anledning av att Åbo Akademi fyller 100 år bjuder Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vasabladet och Förlaget på jubileumsföreläsningar inom ramen för Akademiforum 2018. Föreläsningarna är öppna för alla intresserade. Notera att förhandsanmälan krävs.

Kvinnorna på Själö – Johanna Holmström & Jutta Ahlbeck

 

Johanna Holmström

Hur den galna kvinnan kom ner från vinden
– litterära konstruktioner av kvinnlig galenskap
Den galna kvinnan har inom världslitteraturen länge haft en speciell plats. Från objekt som Bertha Mason i Charlotte Brontës roman Jane Eyre till subjekt i skepnad av Sylvia Plath som själv valde att skriva om sitt sinnestillstånd. Inte sällan har beskrivningarna av den galna kvinnan varit både romantiserade och sexualiserade. Men finns det verkligen överhuvudtaget något sexigt i galenskap?

 

 

 

Jutta Ahlbeck

Från lösdrivare till hysterika:
Berättelser om kvinnorna på Själö hospital 1889-1944

På Själö hospital intogs under perioden 1889-1944 närmare 200 kvinnligamentalpatienter. Vilka var dessa kvinnor och hur kom de att
definieras som sinnessjuka? På vilket sätt blev den kringdrivande lösdrivaren hysterika och hur hamnade den fattiga inhysesdottern på de obotligas sjukhus? I sitt föredrag, lyfter Jutta Ahlbeck fram dessa kvinnors berättelser med utgångspunkt i hospitalets arkiv och visar hur det kvinnliga vansinnet formades i möten mellan medicin och samhälle.

 

 

Var: Akademisalen i Academill, Strandgatan 2, Vasa
När: 18.4.2018, kl. 18.00
Anmälan: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
Moderator: Lisbeth Rosenback

 

Uppdaterad 27.3.2018