Skriv här det du söker efter!

ÅA 2030

ÅA 2030

Åbo Akademi år 2030. Hur ska det se ut? Vilka är våra fokusområden? Vad ska vi eftersträva?

Strategin för Åbo Akademi uppdateras under år 2019. Den nya strategin tar avstamp i den tidigare strategin som gäller 2015–2020.

Rapporten Guidelines for Impact (Riktlinjer för samhällseffekt) är slutresultatet av ett samarbete mellan Åbo Akademi och Demos Helsinki och presenterar visioner och möjliga stigar för hur Åbo Akademi kan öka sin samhällseffekt. Också denna rapport används som underlag i strategiarbetet. Mera om arbetet med Åbo Akademis samhällseffekt ”Åbo Akademi och samhället” finns på adressen abo.fi/impact.

Strategiarbetet formar Åbo Akademi

Strategin är Åbo Akademis viktigaste styrdokument. Den styr utvecklingen under de kommande åren, och är ett viktigt redskap när resurserna fördelas. Därför gäller det att passa på – ta del i strategiarbetet och på det sättet kan du påverka framtiden för vårt gemensamma universitet. Precis alla inom universitetssamfundet är välkomna att delta! Utöver detta involveras en del externa samarbetsparter.

Under processens gång kontaktar strategiarbetsgruppen studerande och personal för att på bred front samla in idéer och tankar. Det ordnas workshops och olika tillfällen där var och en har möjlighet att säga sin åsikt. Häng med i processen #ÅA2030!

Information om hur strategiprocessen framskrider och när och hur du kan delta sprids bland annat via den här webbsidan, via personalnytt och per e-post.

Tidtabellen

 

  • 24.1 hålls det inledande seminariet ”Vetenskapen och samhället – framtida visioner”. Då presenteras slutrapporten för arbetet om ÅA:s samhällseffekt, en rapport som ska ligga som grund för strategiarbetet. Seminariet streamades och kan ses på Youtube.
  • Under januari och februari arbetar strategiarbetsgruppen på att ta fram ett utkast. Gruppen tar in och hör olika parter, såväl interna som externa, under arbetets gång.
  • 4.3 träffar strategiarbetsgruppen delegationen i Vasa och ordnar en walk in-workshop i närheten av ingången till lunchrestaurangen i Academill. Workshoppen ordnas kring lunch.
  • I mars ordnas tillfällen som är öppna för alla studerande och all personal: Måndag 11.3 kl. 11–14 i Arken, onsdag 13.3 kl. 11–14 i ASA (utanför Stora auditoriet) och fredag 15.3 kl. 11–14 i Gadolinia. Ett särskilt elektroniskt verktyg används vid vissa tillfällen för att samla in synpunkter.
  • I april och maj jobbar strategiarbetsgruppen som i januari och februari.
  • Målsättningen är att ha ett utkast klart före sommaren 2019 så att den färdiga strategin kan godkänns av styrelsen på hösten 2019 och sedan implementeras.
  • Åbo Akademi har en ny ledning sedan 1.8.2019 och därför har tidtabellen för strategiarbetet justerats. Mera information om strategitidtabellen och hur arbetet fortskrider kommer senare på hösten. Då informerar vi också om hur du kan vara med och påverka det pågående strategiarbetet vid Åbo Akademi.

Strategiarbetsgrupp

Rektor Mikko Hupa tillsatte hösten 2018 en arbetsgrupp som hade som huvudsaklig uppgift att tillsammans med de externt anlitade strategikonsulterna från företaget Great Minds inför sommaren 2019 utarbeta ett första förslag till ny strategi för Åbo Akademi. Arbetsgruppen bestod av personal och studerande. Gruppen samlade in idéer från personal, studerande och externa intressenter och utarbetade på våren 2019 ett första förslag till strategitext.

Från 1.8.2019 har Åbo Akademi en ny ledning: rektor Moira von Wright samt vicerektorerna Mikael Lindfelt och Stefan Willför. Från 1.8 leds det fortsatta strategiarbetet av rektoratet under ledning av rektor Moira von Wright. Planerare Anna-Karin Tötterman fungerar som strategikoordinator.

Har du frågor om det pågående strategiarbetet får du gärna ta kontakt med strategikoordinator Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman@abo.fi)

Uppdaterad 9.9.2019